John Leonardo

John Ruitenbeek Model top model The Face

NL: Wie kent hem niet, John Leonardo Ruitenbeek, of misschien beter gezegd John uit het modellen TV programma de Face. Eergister sprak ik hem via skype over zijn carrière, de modellenwereld, de keerzijde ervan en over Fashion Addicts presents John Leonardo Birthday Bash.
Mijn ontmoeting met John gaat een paar jaar terug, ik was net begonnen met mijn blog en ging fanatiek als ik was naar Arnhem fashionweek. Een aantal seizoenen war er een fashionweek. In Arnhem. Natuurlijk zette deze fashionweek niet echt zode aan de dijk, maar dat is een ander verhaal. Tegen de muur stonden twee jongens en op een of andere manier kwam ik met hen in gesprek. De foto van die avond wil ik jullie besparen. Beide stonden we aan het begin van onze carrière. Ik was druk met mijn blog en John stortte zich vol op zijn modellen carrière. Zo af en toe kwamen we elkaar nog eens tegen of spraken we elkaar via sociale media. Vorige week stuurde John mij een uitnodiging voor zijn eerste Fashion Addicts party wat tevens zijn 21ste verjaardag feestje is. Zou hij nou eindelijk volwassen worden?

ENG: Who does not know him, John Leonardo Ruitenbeek, or perhaps better said John from the moddeling tv-show ‘The Face’. The day before yesterday I spoke with him via Skype about his career, the modeling world, its downside and Fashion Addicts presents John Leonardo Birthday Bash. My meeting with John goes back a few years, I had just started my blog and went fanatical as I was to Arnhem Fashion Week. Several seasons, there was a fashion week in Arnhem. Of course, this fashion week was no breakthrough, but that’s another story. Against the wall stood two boys, and somehow I came in contact with them. The photo of that night I will save you. We were both standing at the beginning of our career. I was busy with my blog and John was completly going for his modeling career. Occasionally we met again or we spoke via social media. Last week John sent me an invitation to his first Fashion Addicts party which is also his 21st birthday party is. Would he finally grow up now?

John Ruitenbeek Model top model The Face

Ik heb nooit interviews via skype en het is dan ook even een gedoe om in te bellen, maar na een paar minuten heb ik beeld en geluid. John zit heel relax achter zijn computer te chillen en draagt een sweater en heeft een pet op. Helaas heeft hij niet meer van die mooie lange manen, maar een korter kapsel misstaat hem zeker niet. Meteen begint hij honderd uit te praten over zijn feestje, maar ik val hem meteen in de reden. “Laten we eerst eens praten over de dingen waar je nu precies mee bezig bent” vraag ik hem. John verteld dat hij eigenlijk met van alles tegelijk bezig is en dat hij echt geen standaard model is. “ Het modellen wereldje is leuk, maar de meeste werken ernaast gewoon erbij” verteld hij. “ In New York woonde ik midden in Manhattan in een super groot penthouse. Ik dronk champagne met Linsey Lohen en Kim Kardashian en deelde het bed met een Victoria Secret model, maar had bijna geen geld om te eten. Dit simpelweg omdat ik geen werk visum had en daarom niet uitbetaalt kon worden. Ik had de tijd van mijn leven, verhuisde opeens van het boerengat Otterlo naar NYC, maar dat het modellen bureau mij niet kon uitbetalen door mijn visum was vreselijk”. Ik luister aandachtig naar zijn verhaal en ben benieuwd of dan de oppervlakkigheid niet om de hoek komt kijken. “John, vond je het dan soms niet vervelend dat je in zo’n oppervlakkige wereld zat”?  Hij begint te lachen, “If you pay me, I drink my redbull and do my thing that’s all! Ik zie het als werk en doe gewoon mijn ding, al merk ik wel dat sommige modellen echt niks te vertellen hebben, maar sommige zijn juist weer boeiend”. Dat brengt mij weer op de volgende vraag. “ Je komt zo veel knappe meiden tegen en hebt op dit moment geen relatie, hoe kan dat zo”?  Aan de andere kant is het stil. “Ten eerste omdat ik er geen tijd voor heb, je moet energie en moeite in een meisje stoppen en die heb ik nu niet. Daarnaast hebben de knappe meisjes uit de business meestal een relatie en de andere helft is vreselijk arrogant”. Ik begin hard te lachen, want ik weet zelf hoe John kan doen. In het gesprek merk ik duidelijk dat hij opener is geworden, maar hij zelf is zeker niet de minst arrogante jongen van Nederland. “Ik noem mijzelf zelfbewust en besef echt wel dat ik van oorsprong gewoon uit een boerendorp kom”.

I have never done interviews via skype and it is also equally a hassle to call, but after a few minutes I get picture and sound. John is sitting very relaxed and is chilling behind his computer wearing a sweater and a cap. Unfortunately, he no longer has those lovely long mane , but a shorter hairstyle is definitely suiting him. Immediately he starts talking about his party, but I cut him off to bring him into reason. “First, let’s talk about the things you are doing right now ,” I ask him . John said he was really busy with everything at once and that he really is not a standard model. ” The modeling world is fun, but most have an additional part-time job,” he told me. “In New York I lived in midtown Manhattan in a super large penthouse. I drank champagne with Lindsay Lohan and Kim Kardashian and shared my bed with a Victoria Secret model, but had almost no money to eat. This simply because I had no work visa and could get my paycheck. I had the time of my life, moved suddenly from the middle of nowhere Otterlo to NYC, but the modeling agency not paying me because I did not have a workvisa was terrible. I listen intently to his story and am wondering whether or not the superficiality comes into play. “John, did you not sometimes found it annoying that you were working in such a superficial world?”. He starts laughing, “If you pay me, I drink my redbull and do my thing that’s all!” I see it as work and just do my thing, though I do notice that some models have really nothing to say, but then again some are just interesting. That brings me to the next question. “ “You meet so many pretty girls and currently have no relationship, how can that be?”. On the other side it is quiet. “First, because I do not have the time. you need to put energy and effort into a girl which i do not have now. “The pretty girls in the business usually have a relationship and the other half is terribly arrogant “. I start to laugh hard, because I know how John can be myself. Ithe interview, I clearly notice that he has become more open, but he himself is not the least arrogant boy of The Netherlands. “I call myself self-aware and realize that I came from a small town. 

John Ruitenbeek Model top model The Face

John Ruitenbeek Model top model The Face

Het is weer mijn beurt, “En hoe was dat zo na het TV programma The Face, komen er dan veel meisjes op je af en had je iedere dag een ander in je bed liggen”? “Om heel eerlijk te zijn had ik alles van te voren bedacht, ik wilde meedoen aan een TV programma, ik wilde een Calvin Klein show lopen, in een groot penthouse wonen in NYC en met een Victoria Secret model het bed delen en alles is gelukt.  The Face heeft zeker een boost aan mijn carrière gegeven, maar mensen willen vooral met mij op de foto omdat ik bekend ben van TV. In NYC is dat anders, dan komen meisjes naar mij toe omdat ik John van Wilhelmina Models ben. Dat vind ik eigenlijk veel leuker”. Ik luister aandachtig en klik af en toe. “Maar John, je verteld nu niks over die meisjes”. Hij moet lachen “Ach, Chloe als ik weer vrijgezel ben merk ik het wel, dan liked opeens een meisje 100 foto’s op instagram of krijg ik een wildvreemd vriendschapsverzoek. Ze komen dan als vliegen op mij af, maar ik heb een soort van stroomvanger, net als voor vliegen. Ze komen moeilijk door mijn muur heen. Daarnaast zeg ik altijd; Papi jaagt liever zelf”. Stiekem merk ik dat John best diepgang heeft en dat hij niet zo oppervlakkig is dan ik in eerste instantie dacht. Dan begint hij over zijn boek. “Naast mijn modellenwerk ben ik druk bezig met mijn eigen boek. In het boek, ‘Living the dream van Otterlo naar NYC’ staat precies hoe het allemaal gegaan in. Hoe het was om in een keer naar NYC te verhuizen vanuit een boerengat, maar ook over mijn tofste modellen dingen. Mijn klus voor Calvin Klein die gepubliceerd werd in V-Magazine is daar zeker een voorbeeld van”. Het is leuk om te horen hoe het met John gaat en eerlijk is eerlijk ik had nooit verwacht dat dit allemaal achter deze jongen schuilde. We praten nog even verder over zijn sport patroon, zijn lievelingseten; Taco’s en Sushi en over zijn persoonlijke bootcamp cursussen die vanaf half april weer gaan beginnen. Ik ben natuurlijk de eerste die zich inschrijft. Natuurlijk moeten we het ook nog even over zijn feestjes hebben, want ik ben wel erg benieuwd wat hij nou iedere woensdag van plan is bij Club Abe. “ Sinds twee jaar woon ik in Amsterdam, I love Amsterdam, maar miste een mode feestje. Gewoon zo’n feestje met modellen, fotografen, bloggers (hij glimlacht) en andere mode mensen. Je kent het wel een ons kent ons feestje, waar we een lekkere borrel kunnen drinken, een dansje kunnen doen en kunnen socializen op woensdag avond. Woensdag is er namelijk niks te doen in Amsterdam en dus iedereen kan naar Club Abe komen”. Hij weet in ieder geval hoe hij dingen moet verkopen, als moet ik zeggen dat zijn glimlach mee werkt. “Je komt toch ook donderdag tijdens de opening?”. Ik lach, “Ik moet even kijken hoor of ik in Amsterdam ben, maar anders ben ik er sowieso bij”. Hij kijkt op zijn horloge en schrikt op, “chlo, ik moet rennen voor mijn training, dit figuur krijg je niet van niks doen”.

Wil je nou ook gezellig naar John’s birthday bash by Fashion Addicts donderdag 27 maart (vanavond) in Club Abe? Dat kan! Stuur je naam door naar `Yerijuice@gmail.com en ben verzekerd van gastenlijst. Bezoek voor meer informatie de Fashion Addicts facebookpage hier.

Now it is my turn, “How about the girls after every girl knew you from The Face? Did you had a different girl in your bed every day? “To be honest, I had it all figured out in advance, I wanted to participate in a TV program, I wanted a Calvin Klein runway show, living in a large penthouse in NYC , get a Victoria Secret model in my bed and I got everything I planned. The Face has certainly given a boost to my career, but especially people like to take a picture with me because I’m known from TV. In NYC it is different.Girls come to me because I am John from Wilhelmina Models.”That’s what I like”. I am lisinging. “But John, you don’t tell me anything about the girls”. He start laughting. “When I am single, I recognize that some girls start to like all my pictures on Instagram. To be honest with you I rather want to make the first move, I hate it when girls come to my likes flies”. Secretly I recognize dept in this conversation and discover that he is not that superficial as I thought. Then he starts talking about his book which he is writing at the moment. The book called ‘Living the dream, van Otterlo naar NYC’. The conversation continues and we are talking about his favorite food taco’s and sushi, his health and his own bootcamp class. Of course we also have to talk about the parties he is going to organize. “ I love Amsterdam, but always missed a real fashion party. Just an ordinairy party for models, photographers, bloggers (he is smiling) and other fashion minded people. You know what I mean right? Amsterdam is boring on Wednesdays, so everybody have to come to Club Abe”. He exactly knows how to sell something, but I also let me seduce by his beautiful smile. “Are you coming to the opening party next Thurdays”? I smile. “I have to check my schedule, but when I am in Amsterdam, I definitely will be there”. John looks on his watch. “Chlo, I have to go for the gym, I don’t get this body by doing nothing…

Follow on Bloglovin

.

Chloë Sterk
Chloë Sterk

Chloe (28) besloot na zes jaar haar fashionblog Fashionista Chloe aan de wilgen te hangen en het platform Daily Nonsense op te richten. Ze is single, houdt van reizen, kan moeilijk stil zitten, kan al helemaal niet kiezen en is altijd op zoek naar een nieuw avontuur. Oh en ze wil binnenkort gaan verhuizen, waarheen weet ze nog niet.

10 Reacties

Reageer ook

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.